PTAお知らせNo.5 配布しました

2019.09.03 「PTAお知らせNo.5」配布しました。
主な内容は次の通りです。
 □区連体へ応援に行こう!
 □あなたも『あいさつ運動』に参加しませんか!
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
学校行事
2/27 学年末考査
3/2 学校公開日
保護者会(1,2年)
3/4 避難訓練